Miliard w eksporcie

List prezesa

Grupa Kapitałowa zbliża się dużymi krokami do celów strategii 2020.

Dariusz Mańko


Grupa kapitałowa
w liczbach

Największe rynki eksportowe

Najbardziej dynamicznie rozwijające się rynki eksportowe w 2017 r.Model biznesowy

177 tys. ton zakupionych surowców
544 tys. GJ (gigadżuli) zużytej energii elektr.
478 tys. GJ zużytego gazu ziemnego
680 tys. m sześc. zużytej wody

kapitały

surowce surowce i zasoby naturalne
aktywa
ludzie
finanse

osiągnięte efekty

27 tys. ton złomu aluminium poddanego recyklingowi

o 2% r/r poprawa efektywności zużycia energii elektrycznej na jednostkę produkcyjną

o 19% r/r spadek wielkości emisji gazów cieplarnianych na jednostkę produkcji

o 6,9% r/r Zmniejszenie zużycia wody na jednostkę produkcji


Dariusz Mańko

lat 50

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

wykształcenie:

absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu.
Ukończył także Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej w Katowicach

w Zarządzie: od października 2000 r.

przebieg kariery:

 • w Grupie Kęty od 1996 r.
 • od 1999 r. dyrektor Segmentu Wyrobów Wyciskanych
 • 1999-2005 – dyrektor i prezes Zarządu Spółki Aluprof S.A.
 • 2000-2005 – członek Zarządu Grupy Kęty S.A.
 • od 2005 r. stoi na czele Zarządu Grupy Kęty S.A.

Adam Piela

lat 46

Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

wykształcenie:

absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie
(Zarządzanie i Rachunkowość) oraz Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej

w Zarządzie: od stycznia 2006 r.

przebieg kariery:

 • 2000-2005 kierownik działu kontrolingu
 • Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.
 • 2005-2006 prezes Zarządu Dekret
 • Centrum RachunkoweSp. z o.o.
 • od 2006 r. członek Zarządu Grupy Kęty S.A.

Rada Nadzorcza

skład 5-osobowy na dzień do 31 maja 2017 roku

 • Maciej Matusiak

  Przewodniczący

 • Szczepan Strublewski

  Zastępca Przewodniczącego

  w Radzie od: 2004r.

 • Paweł Niedziółka

  Członek Rady Nadzorczej

  w Radzie od: 2014r.

 • Jerzy Surma

  Członek Rady Nadzorczej

 • Jerzy Marciniak

  Członek Rady Nadzorczej

skład 6-osobowy na dzień do 31 grudnia 2017 roku

 • Szczepan Strublewski

  Przewodniczący

  w Radzie od: 2004r.

 • Paweł Niedziółka

  Zastępca Przewodniczącego

  w Radzie od: 2014r.

 • Piotr Kaczmarek

  Członek Rady Nadzorczej

  w Radzie od: 2017r.

 • Bartosz Kazimierczuk

  Członek Rady Nadzorczej

  w Radzie od: 2017r.

 • Piotr Stępniak

  Członek Rady Nadzorczej

  w Radzie od: 2017r.

 • Wojciech Włodarczyk

  Członek Rady Nadzorczej

  w Radzie od: 2017r.


Strategia 2020

Podstawowym celem Strategii 2020 jest zapewnienie trwałego wzrostu wartości Spółki dla akcjonariuszy dzięki:

 • zrównoważonemu rozwojowi prowadzącemu do systematycznego zwiększania wypracowywanych zysków oraz środków pieniężnych,
 • stabilnej polityce dywidendowej,
 • stworzenia potencjału dla dalszego rozwoju w kolejnych okresach,
 • utrzymywaniu wysokich standardów corporate governance.

Założenia operacyjne oraz założenia makroekonomiczne: Bazując na przyjętych założeniach dotyczących kształtowania się cen surowców oraz kursów walut, poszczególne segmenty prognozują następujące wartości przychodów ze sprzedaży w 2020 roku:


1 444 Segment Wyrobów Wyciskanych
1 420 Segment Systemów Aluminiowych
665 Segment Opakowań Giętkich

Prognoza wyników na 2018

2018 będzie kolejnym rokiem wzrostu sprzedaży oraz zysków Grupy Kapitałowej. Bazując na przyjętych założeniach dotyczących kształtowania się cen surowców oraz kursów walut, poszczególne segmenty prognozują następujące wartości przychodów ze sprzedaży:


Segment Wyrobów
Wyciskanych
1235 mln zł (+9%)
Segment Systemów
Aluminiowych
1235 mln zł (+9%)
Segment Opakowań
Giętkich
658 mln zł (+5%)

Inwestycje

Planowane wydatki (w mln zł)

 • Segment wyrobów wyciskanych191

  Prasa dla stopów „twardych” + urządzenia pomocnicze43
  Linia do anodowania32
  Prasa do stopów miękkich wraz z halą38
  Inwestycje odtworzeniowe66
  Inwestycje rozwojowe126
 • Segment systemów aluminiowych85

  Budowa i rozbudowa infrastruktury43
  Rozwój i modernizacja parku maszynowego32
  Nowe centrum badawczo-rozwojowe38
  Inwestycje odtworzeniowe34
  Inwestycje rozwojowe51
 • Segment opakowań giętkich50

  Rozbudowa mocy produkcyjnych folii BOPP43
  Inwestycje odtworzeniowe7
  Inwestycje rozwojowe43
Planowane wydatki razem 335 w tym 43 mln zł przeniesione z 2017 roku