Raport Roczny2019

EN

Ład korporacyjnyZbiór zasad ładu korporacyjnego oraz zakres ich stosowania


Grupa Kęty S.A. w 2019 roku podlegała zbiorowi zasad ładu korporacyjnego określonemu w załączniku do Uchwały nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 13 października 2015 roku Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 (dalej: Dobre Praktyki).

Zbiór zasad ładu korporacyjnego dostępny jest na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: https://www.gpw.pl/dobre-praktyki oraz na stronie internetowej Grupy Kęty S.A.: www.grupakety.com/pl/11,lad-korporacyjny.html.

Informacje na temat stosowania przez Grupę Kęty S.A. rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki 2016. zamieszczone są na stronie internetowej Grupy Kęty S.A.: www.grupakety.com/pl/11,lad-korporacyjny.html.

W 2019 roku Grupa Kęty S.A. przestrzegała wszystkich zasad i rekomendacji zawartych w zbiorze Dobrych Praktyk za wyjątkiem rekomendacji IV.R.2, która nie jest realizowana w pełni:

Rekomendacja IV.R.2 Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędna dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez:

  • transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
  • dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
  • wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

Grupa Kęty S.A. prowadzi transmisje obrad walnych zgromadzeń w czasie rzeczywistym zgodnie z punktem pierwszym niniejszej rekomendacji oraz zamieszcza ich zapis na stronie internetowej spółki: www.grupakety.com/pl/77,transmisje.html .

Jednocześnie z uwagi na strukturę akcjonariatu, brak zgłoszeń dotyczących oczekiwań akcjonariuszy, co do sposobu przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz brak możliwości zapewnienia infrastruktury technicznej niezbędnej dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w trakcie obrad walnego zgromadzenia Grupy Kęty S.A. punkt drugi oraz trzeci niniejszej rekomendacji nie jest realizowany.

W przypadku zmiany okoliczności faktycznych lub prawnych lub oczekiwań akcjonariuszy w tym zakresie, Spółka nie wyklucza stosowania niniejszej rekomendacji w pełni.

Pełne Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego przez Grupę Kęty S.A. w 2019 r.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.