Raport Roczny2019

EN

List Prezesa Zarządu

Szanowni Państwo

Prezentowanie wyników finansowych Grupy Kęty S.A. i Grupy Kapitałowej w ramach publikacji raportu rocznego stało się dla mnie jako dla prezesa zarządu stojącego na czele Spółki od 15 lat prawdziwą przyjemnością. Ta biznesowa radość bierze się z tego, że publikowane roczne dane finansowe i operacyjne - pomimo gospodarczych napięć w świecie, wojen handlowych i spowolnienia gospodarczego - są z roku na rok coraz lepsze. Spółka dziewiąty rok z rzędu znacząco poprawiła skonsolidowane roczne wyniki finansowe, wzbijając się na historycznie rekordowe poziomy. Wydawać by się mogło, że to niemożliwe. A jednak w porównaniu z rokiem 2018 ... skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 7% do 3,2 mld zł. O ten sam wskaźnik procentowy wzrosła sprzedaż zagraniczna i wyniosła 1,5 mld zł. Z kolei zysk EBITDA wyniósł 523 mln zł i wzrósł o 13 %. Znacząco wzrósł skonsolidowany zysk netto, bo o 10% do kwoty 295 mln zł.

Rekordowe wyniki sprzedaży w 2019 roku dwóch segmentów biznesowych, tj. systemów aluminiowych i opakowań giętkich, a także utrzymanie poziomu sprzedaży ilościowej wyrobów wyciskanych potwierdzają, że Grupa Kapitałowa dobrze radzi sobie w dynamicznie zmieniającym się globalnym otoczeniu gospodarczym, poszczególne spółki Grupy są sprytne biznesowo, oferują nowoczesne produkty, są zdywersyfikowane i skutecznie potrafią reagować na zmieniające się trendy w swoich branżach.

To właśnie te atuty przesądziły o dotychczasowym sukcesie Strategii 2015-2020, która znajduje się na finiszu. W dniu 5 lutego 2020 roku ogłosiliśmy ambitne cele do realizacji w roku 2020 – ich osiągnięcie pozwoliłoby w ciągu 6 lat Strategii do roku 2020 osiągnąć skonsolidowane przychody ze sprzedaży w kwocie 16,4 mld zł, zysk EBITDA 2,7 mld zł oraz zysk netto 1,6 mld zł. Na wydatki inwestycyjne przeznaczymy w tym okresie 1,3 mld zł i podobną kwotę na dywidendę dla akcjonariuszy.

W 2019 roku wysoki popyt na systemy aluminiowe oraz opakowania giętkie umożliwił zwiększanie wolumenów sprzedaży. W przypadku opakowań do poprawy wyników przyczyniło się także zakończenie we wrześniu 2019 roku flagowej inwestycji w zakładzie Alupol Films w Oświęcimiu, gdzie uruchomiono drugą, bliźniaczą linię do produkcji materiałów opakowaniowych na bazie polipropylenów. Dzięki nowej inwestycji podwojono zdolności produkcyjne do ok. 80 tys. ton folii BOPP rocznie. Trafiona inwestycja szybko przełożyła się na dynamiczny, bo 18% wzrost sprzedaży w obszarze folii. Inwestycje poczynione w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych – produkcja folii polipropylenowych i polietylenowych, w tym wysokobarierowych przyczyniły się do umocnienia pozycji SOG na rynku europejskim oraz pozwoliły osiągnąć rekordowe wyniki i tym samym stały się kluczowym elementem sukcesu strategii SOG.

Podobne sukcesy święcił Segment Systemów Aluminiowych, który dzięki poczynionym inwestycjom (uruchomienie drugiej linii lakierni pionowej oraz Centrum Badań i Innowacji) mógł kontynuować skutecznie swoją aktywność w Polsce oraz na rynkach Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Dynamika sprzedaży oraz jej wartość oscylująca wokół 1,5 mld zł czynią z Aluprof segment biznesowy o kluczowym znaczeniu dla dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej. Uznanie dla profesjonalizmu i działań Aluprof na każdym etapie biznesowej aktywności znalazło potwierdzenie w nagrodach i wyróżnieniach naszej spółki. Jednym z najbardziej prestiżowych było zakwalifikowanie Marki Aluprof do grona najsilniejszych w Polsce w 2019 roku.

Dla Segmentu Wyrobów Wyciskanych rok 2019 był czasem zmagania się z recesją, jaka dotknęła branżę aluminiową w Europie i na świecie. Największe międzynarodowe koncerny zanotowały w tym okresie kilkuprocentowe spadki sprzedaży, co było bezpośrednio związane z efektem słabnącego tempa wzrostu rynku wyrobów wyciskanych w Europie i spadkiem popytu na profile aluminiowe. Dlatego wysiłki Segmentu skoncentrowały się na obronie pozycji na rynku i utrzymaniu wolumenu sprzedaży. Uczyniono to m.in. poprzez wspieranie głównych rynków eksportowych: niemieckiego, czeskiego, ukraińskiego i włoskiego oraz pozyskanie nowych klientów i realizacja projektów w zakresie produkcji elementów gotowych dla motoryzacji. W efekcie poziom rocznej sprzedaży ilościowej (77 tys. ton) Segmentu był zbliżony do roku poprzedniego, a wykorzystanie maksymalnych mocy produkcyjnych utrzymywało się na wysokim poziomie 86%. Na tle wyników całej branży, cele osiągnięte przez SWW należy uznać za sukces.

W 2019 roku Zarząd przeprowadził proces przeglądu opcji strategicznych, który swoim zasięgiem objął m.in. ocenę i analizę prowadzonej działalności, uwarunkowań rynkowych, pozycji konkurencyjnej. Wnioski z przeglądu posłużą do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2021-2025.

Szanowni Państwo

W niniejszym rocznym sprawozdaniu prezentujemy oświadczenie w sprawie informacji niefinansowych, które po raz piąty wzbogaciło dokument o wymiar społeczny i środowiskowy. Od lat skupiamy się na ekonomicznym rozwoju organizacji, jej ludzi i społeczności lokalnych w poszanowaniu i zabezpieczeniu kwestii środowiskowych. Jako duża firma o zasięgu ogólnopolskim bierzemy pełną odpowiedzialność za działania w obszarach społecznych, środowiskowych i z tych powodów staraliśmy się je opisać i przedstawić w sposób jak najbardziej wiarygodny i przejrzysty.

Od lat w ramach tworzonych strategii angażujemy się w działania na rzecz pracowników, środowiska i społeczności lokalnych. Z perspektywy czasu oceniamy to jako dobry czas. Od strony finansowej na działalność Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia przeznaczyliśmy w latach 2015-2019 około 1,6 mln zł (w tym 440 tys. zł w roku 2019), na realizację idei rozwoju wychowania przez sport blisko 0,5 mln zł (w tym 150 tys. zł w 2019 roku). Co roku ponad 20 mln zł wydatków ponoszonych przez spółki Grupy Kapitałowej KĘTY to środki kwalifikowane w obszarach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, są to m.in. programy medyczne dla pracowników, szkolenia kompetencyjne i językowe, działania na rzecz ochrony środowiska. Od strony społecznej nasze zaangażowanie oznaczało uczestnictwo tysięcy dzieci i młodzieży w wydarzeniach sportowych, edukacyjnych, proekologicznych, których Grupa Kapitałowa była partnerem. Było także wyrazem wymiernej pomocy dla wielu podopiecznych z domów dziecka, którym staraliśmy się ułatwić start w trudne, dorosłe życie.

Podpisując niniejszy List do Państwa, nie mogę pominąć bieżącej sytuacji. Od kilku tygodni funkcjonujemy w rzeczywistości zmienionej przez pandemię wirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19. Każdego dnia Zarząd koncentruje się na zachowaniu ciągłości prowadzonej działalności, mając na uwadze zapewnienie maksymalnej ochrony pracownikom. Nie ulega wątpliwości, że w najbliższych tygodniach grupę kapitałową czekają wyzwania, którym – mocno w to wierzę – potrafimy sprostać jako doświadczona organizacja i zespół rozumiejących się ludzi.

Z poważaniem

Podpis prezesa Dariusza Mańko


Dariusz Mańko

Prezes Zarządu

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.