Raport Roczny2019

EN

Kapitał finansowy

Rosnące zyski oraz stabilny strumień gotówki z działalności operacyjnej to fundament naszej działalności w obszarze finansów.Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w tys.)

2019 2018 2019 2018

PLN

PLN

EUR

EUR

Przychody netto ze sprzedaży 3 203 665 2 993 453 744 727 701 552
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 384 887 337 667 89 471 79 136
Zysk (strata) brutto 363 697 316 681 84 545 74 218
Zysk (strata) netto 295 435 268 463 68 677 62 918
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 294 894 268 233 68 551 62 864
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 562 827 293 285 130 835 68 735
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -243 846 -228 709 -56 685 -53 601
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -316 070 -42 808 -73 474 -10 033

Aktywa razem (w tys.)

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

PLN

PLN

EUR

EUR

Aktywa razem 2 778 510 2 779 848 652 462 646 476
Zobowiązania długoterminowe 560 337 314 663 131 581 73 177
Zobowiązania krótkoterminowe 739 668 1 068 143 173 692 248 405
Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej 1 477 173 1 396 251 346 876 324 710

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.