Raport Roczny2019

EN

Społeczna odpowiedzialność biznesu

0

tys. PLN

na działalność Fundacji Grupa Kety Dzieciom Podbeskidzia

ponad0

MLN PLN

kwalifikowanych wydatków na działalność CSR

ponad0

 

dzieci i młodzieży aktywnie biorących udział w wydarzeniach sportowych

Podejmujemy działania na rzecz społeczeństwa, zachowania równowagi oraz ochrony środowiska.

Grupa Kęty S.A. jest sygnatariuszem inicjatywy ONZ „Global Compact, co oznacza, iż w swojej działalności popiera i rozwija 10 zasad


Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. inwestuje i rozwija kampanię edukacyjną w obszarach ochrony środowiska. W 2019 roku była m.in partnerem akcji "Listy dla Ziemi". To ogólnopolska akcja skierowana do dzieci i młodzieży. Szacowana ilość uczestników 130 tys. Więcej o akcji tutaj


Grupa Kęty S.A. wspiera 17 celów zrównoważonego rozwoju deklarując szczególny nacisk na rzecz celu nr 8 – godna praca i wzrost gospodarczy.


Wizja

„Firma światowej klasy w obszarach swoich działań”

Wartości

Naszymi wartościami są standardy moralne, etyka i kultura biznesowa, innowacyjność rozwiązań i odpowiedzialność społeczna, odzwierciedlające sposób funkcjonowania Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.

Rok 2019 to prawie finisz strategii na lata 2015-2020. To był dobry czas nie tylko w związku z dynamicznym rozwojem firmy i wspaniałymi wynikami finansowymi ale przede wszystkim też z zaangażowaniem społecznym jakie w tym czasie wypracowaliśmy.

Angażowaliśmy się na rzecz pracowników, środowiska i społeczności lokalnych. Z perspektywy czasu oceniamy to jako dobry czas. Na działalność Fundacji Grupa Kęty Dzieciom przeznaczyliśmy w trakcie strategii ponad 1,6 mln PLN (w tym 440 tys. PLN w roku 2019), idea rozwoju wychowania przez sport to blisko pół miliona (w tym 150 tys. PLN w 2019), co roku ponad 20 mln PLN w ramach całej Grupy Kapitałowej to środki kwalifikowane w obszarach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu – m.in. programy medyczne dla pracowników, szkolenia kompetencyjne i językowe, zielona księgowość - czyli nasze finansowe zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska, ale my wolimy to mierzyć tysiącami dzieci i młodzieży, która uczestniczyła we wszystkich sportowych wydarzeniach, poszczególnymi podopiecznymi z domów dziecka, którzy dzięki Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia mieli lepszy start w dorosłe życie czy tez tysiącami uczestników kampanii edukacyjnych proekologicznych, których Grupa kapitałowa była partnerem. To stanowi dla nas wartość.

Konsekwentnie realizowaliśmy ścieżkę wskazaną w naszej Polityce Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, respektowaliśmy i rozwijaliśmy w ramach procesów 10 zasad Global Compact, którego jesteśmy sygnatariuszem. Pilnie obserwowaliśmy rynek i reagowaliśmy na zmieniające się otoczenie formalno – prawne dostosowując na bieżąco naszą organizację do nowej rzeczywistości; tym samym już od kilku lat prezentując Państwu nasze oświadczenie o danych pozafinansowych. To pozwala nam z optymizmem patrzeć i skrupulatnie się przygotowywać do nowej strategii. Stawia ona przed nami jeszcze większe wyzwania.

Niepokojące symptomy zmiany klimatu, brak poszanowania praw człowieka czy inne światowe trendy obligują nas do jeszcze większej staranności przygotowania naszych procesów, analizy ryzyk, i naszego udziału w gospodarce, środowisku i społeczności. Dzisiaj u progu przygotowania nowej strategii stoimy przed zupełne nowymi wyzwaniami, m.in. tymi z dbałości o dobro przyszłych pokoleń. Nasza Misja „dla przyszłości…", która powstała ponad 8 lat temu jest bardzo aktualna i wymaga od nas zaangażowania na rzecz dbania o dobra przyszłych pokoleń, o efektywne korzystanie z kapitału naturalnego jakim zarządzamy, kapitału ludzkiego, który jest nadzwyczajnym aktywem naszej organizacji. Chcemy tworzyć biznes spójny i zrównoważony. Chcemy się zmierzyć z oczekiwaniami i wyzwaniami XXI wieku i w miarodajny sposób pokazać w naszej strategii na kolejne lata, tak aby z perspektywy przyszłych pokoleń mogła być nazwaną strategią sukcesu.

Naszym drogowskazem i inspiracją do kreowania biznesu są międzynarodowe normy, standardy i wytyczne.

Systemowo w strukturach organizacyjnych kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem mamy uregulowane w pracach Komitetu Sterującego ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. poprzez prace Komitetu Sterującego ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu konsekwentnie od lat realizuje wyznaczone Polityką CSR kierunki rozwoju.

Skład Komitetu (Zarząd Grupy Kęty S.A. Prezesi segmentów Biznesowych oraz Dyrektor ds. CSR) gwarantuje świadomą politykę i strategię w obszarze zrównoważonego rozwoju. Podejmowane decyzje są spójne i kompatybilne z wyznaczonymi kierunkami i dbałością o przyszłość kolejnych pokoleń. W 2019 roku m.in. Komitet podjął decyzję w sprawie zaangażowania firmy, pracowników i ich rodzin w kampanię „Książka wspiera Bohatera” czyli akcji upcyklingowej, promującej drugie życie produktu. To jedna z wielu akcji, w którą zaangażowana jest Grupa Kapitałowa Grupy Kety S.A. Takimi prostymi, przyjaznymi projektami buduje świadomość ekologiczną a szerzej zrównoważonego rozwoju wśród swoich interesariuszy.

Platformę zarzadzania i kontroli wszystkich obszarów gwarantuje wdrożony w Grupie Kapitałowej Grupy Kęty S.A. system zarządzania procesami strategicznymi „OrangeBook”. Dokumenty takie jak: Kodeks Etyczny, Polityki: personalna, społecznej odpowiedzialności biznesu, środowiskowa, poszanowania praw człowieka stanowią integralną część poszczególnych obszarów „OrangeBook”.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.