Raport Roczny2019

EN

Opakowania giętkie

0

MLN PLN

WARTOŚĆ SPRZEDAŻY

0

TYS. TON

MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNE FOLII POLIPROPYLENOWYCH BOPP

0

MLN PLN

WARTOŚĆ EKSPORTU

Lider na rynku opakowań w Polsce i liczący się producent laminatów w Europie
49%

Całkowitej sprzedaży SOG stanowi eksport


Wśród odbiorców opakowań są zarówno międzynarodowe koncerny, jak i renomowane polskie i europejskie firmy


Segment Opakowań Giętkich reprezentowany przez Alupol Packaging S.A. w Tychach i jego spółki zależne - Alupol Packaging Kęty oraz Alupol Films w Oświęcimiu jest liderem na rynku opakowań giętkich w Polsce z ponad 20% udziałem w tym rynku. Jest jednocześnie czołowym dostawcą łatwo recyklingowalnych folii polipropylenowych ze zdolnościami produkcyjnymi na poziomie blisko 80 tys. ton rocznie. SOG to również liczący się producent opakowań w Europie i jeden z największych europejskich producentów laminatów na bazie papieru, wykonywanych w technologii ekstruzyjnej.

Rekordowa sprzedaż opakowań w 2019 roku

Najbardziej widoczny wzrost wartości sprzedaży uzyskano w branży folii BOPP produkowanych przez spółkę Alupol Films (wzrost o 18% r/r). Wzrost sprzedaży laminatów został zanotowany również w branżach: opakowań do herbaty (+64%), chemicznej (+42%), tłuszczowej (+16%), świeżej żywności (+18%), piekarniczej (+15%), opakowań do kawy (+13%) i cukierniczej (+13%).

Rekordowa w 2019 roku była także sprzedaż eksportowa (wzrost o 21% r/r). Było to efektem posiadania coraz szerszego portfolio i pozyskaniu nowych odbiorców na rynku europejskim. Największa dynamika osiągnięta została na rynkach: włoskim (+96%), estońskim (+41%), niemieckim (+34%), szwajcarskim (+34%), czeskim (+24%), i węgierskim (+20%).

We wrześniu 2019 roku SOG zakończył swoją flagową inwestycję w zakładzie Alupol Films w Oświęcimiu na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Uruchomiono tam drugą, bliźniaczą linię do produkcji materiałów opakowaniowych na bazie polipropylenów. Dzięki nowej inwestycji (wartość około 110 mln PLN) podwojono zdolności produkcyjne Alupol Films do blisko 80 tys. ton folii BOPP rocznie. Obie linie produkcyjne zainstalowane w tym zakładzie należą do największych i najnowocześniejszych urządzeń w Polsce i w Europie.

Rozwój Alupol Films jest jednym z elementów strategii SOG polegającym na dywersyfikacji źródeł przychodów, a także na wydłużaniu łańcucha wartości dodanej. Wytwarzane w zakładzie w Oświęcimiu folie są bowiem wykorzystywane i uszlachetniane (druk, laminacja, cięcie) przez spółki: Alupol Packaging S.A. i Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o.

W roku 2019 branża opakowań znalazła się pod silnym wpływem trendów prośrodowiskowych, występujących w całej światowej gospodarce.

Z prowadzonej dyskusji o możliwym kierunku rozwoju branży w najbliższych latach wynika, że z szerokiej gamy stosowanych obecnie opakowań znikną te, które nie służą ochronie produktu, a jedynie poprawiają jego estetykę (opakowania owoców, przypraw świeżych, kwiatów itp.). Największe szanse „przeżycia” i dalszego rozwoju mają opakowania z tworzyw sztucznych, które będą miały jednorodną i cieńszą strukturę materiałową oraz mniejszy stopień zadrukowania od obecnie stosowanego, co uczyni je łatwiejszymi w recyklingu.

Dużym ograniczeniem, spowalniającym proces zastępowania opakowań na bardziej ekologiczne może okazać się park maszynowy, będący w posiadaniu producentów żywności, nieprzystosowany do opakowań nowego typu. Jego wymiana to proces bardzo kapitałochłonny oraz długotrwały, ale na pewno możliwy i z powodu stawianych celów - konieczny.

W kontekście powyższego można stwierdzić, że SOG jako lider rynku opakowań giętkich w Polsce i Europie realizował w ostatnich latach optymalną strategię rozwoju w stosunku do oczekiwań rynku. Inwestycje poczynione w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych – produkcja folii polipropylenowych i polietylenowych, w tym wysokobarierowych - przyczyniły się do umocnienia jego pozycji na rynku europejskim oraz pozwoliły osiągnąć rekordowe wyniki.

W 2020 roku SOG będzie intensywnie pracował nad nową strategią rozwoju na lata 2021-2025. Biorąc pod uwagę silny wpływ trendów proekologicznych i prośrodowiskowych na branżę opakowań, SOG nadal będzie dążył do opracowania rozwiązań, bardziej neutralnych dla środowiska niż obecnie stosowane. Muszą być one jednak akceptowalne przez partnerów handlowych w kontekście ochrony produktu, a także „współpracy” z posiadanymi przez nich liniami pakującymi.

Prośrodowiskowe nastawienie konsumentów oraz partnerów biznesowych, będzie miało istotny wpływ na rentowność produkcji. Najwyżej marżowe produkty wytwarzane przez segment, tj. zadrukowane laminaty wielowarstwowe charakteryzujące się wysoką wartością dodaną, bazujące na foliach aluminiowych i poliestrowych oraz ich kombinacjach z papierami i polimerami, prawdopodobnie będą eliminowane z rynku. Pożądane będą natomiast opakowania bardziej jednorodne, charakteryzujące się znacznie niższą wartością dodaną, a w konsekwencji niższą ceną. W urządzenia do ich produkcji Segment Opakowań Giętkich konsekwentnie inwestuje w ostatnich latach.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.